sultan ııı. mehmed

  1. Nil@y

    Sultan III. Mehmed Han kimdir?

    Babası : Sultan III. Murad Annesi : Safiye Sultan Doğduğu Tarih : 26 Mayıs 1566 Padişah Olduğu Tarih : 27 Ocak 1595 Öldüğü Tarih : 22 Aralık 1603III. Mehmed, II. Murad’ın Sâfiye Sultân’dan 1566’da dünyaya gelen oğludur. Babasının vefâtı üzerine sancak beyliğinden Osmanlı Padişahlığı tahtına...
Üst Alt