suç işleme nedenleri

  1. Gül@y

    Suç ve Sebepleri

    Suç evrensel ve genel bir olgudur.Suç tarihin en eski devirlerinden itibaren var olmuştur ve ileride de devam edecektir.Her devir ve zamanda bir hareketin topluma zarar vermekte olduğu veya tehlikeli bulunduğu fikir ve düşüncesinde olan kanun koyucular sözü geçen fiilleri kanunla yasaklar ve...
Üst Alt