su ürünleri

  1. dogangunes

    Su Ürünleri

    Su ürünleri alanında yetişen ziraat mühendisi, denizlerde, göllerde ve akarsularda yaşayan ve besin olarak yararlanılabilecek hayvan ve bitkilerin yaşayışlarını incelerler, üreme ve av dönemlerin belirler, bunların en ekonomik biçimde üretimi ve pazarlamasını planlar, ürünlerin besin...
Üst Alt