sertlik dönüşüm tablosu

  1. B

    Sertlik Dönüşüm Tablosu - Hardness Conversion

    Sertlik Dönüşüm Tablosu - Hardness Conversion Malzemeler üzerinde yapılan en genel deney, sertliğinin ölçülmesidir. Bunun başlıca sebebi, deneyin basit oluşu ve diğerlerine oranla numuneyi daha az tahrip etmesidir. Diğer avantajı ise, bir malzemenin sertliği ile diğer mekanik özellikleri...
Üst Alt