selefi salihin

  1. B

    Selef-i salihin denilen büyük zatların bazı vasıfları

    1- Dinlerini tam öğrenmişlerdi. 2- İlimleriyle amel ederlerdi. 3- İhlâs sahibiydiler. 4- Makam ve mevki sahiplerine yaklaşmazlardı. 5- Özleri, sözlerine uygundu. 6- Zulme sabır gösterirlerdi. 7- Bütün arzuları Allah rızasıydı. 8- Son nefeste imansız gitmekten çok korkarlardı. 9- Hanımlarının...
Üst Alt