sağlık eğitimi

  1. dogangunes

    Sağlık Eğitimi

    Mezunlar sağlık bakanlığına bağlı çeşitli kuruluşlarda özellikle aile plânlaması, çevre sağlığı merkezleri, kanserle, veremle savaş birimleri gibi alanlarda çalışırlar. Mezunlardan eğitim sertifikası alanlar okullarda sağlık bilgisi öğretmeni olarak görev alırlar.Programın Amacı: Sağlık...
Üst Alt