saglik bakanligi

  1. YukseLL

    Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

    BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görev yapan ve bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde sayılan personelde aranan nitelikleri belirlemek; bunların atama ve görevde yükselmelerini hizmet...
  2. YukseLL

    Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sınav soru ve cevapları

    24 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sınav soru ve cevaplarıHastane Müdürü Şube Müdürü Hastane Müdür Yardımcılığı Şef VHKİ Memur Şoför
Üst Alt