patrona halil

  1. B

    Patrona Halil İsyanı

    PATRONA HALİL İSYANIPatrona Halil İsyanı, Osmanlı Devleti'ndeki Lale Devri'nin sonunu getiren ayaklanmadır. Patrona Halil idaresinde, bu ayaklanma 28 Eylül, 1730da başlayıp üç gün sürmüştür. Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa idam edilmiş; Sultan III. Ahmed tahttan indirilmiş ve tahta...
  2. YukseLL

    1. Mahmut diri diri mi gömüldü?

    Doç. Dr. Erhan Afyoncu, oldukça önemli tarihi bir vesikayı keşfetmiş ve ünlü tarihçi İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın Topkapı Sarayı Osmanlı Arşivi'ndeki belgeyi Belleten Dergisi'nde yayınladığını tarih meraklılarına hatırlatmıştı. İsteyen belgenin aslını da görme şansına sahipti. Ancak dün...
Üst Alt