osmanlı hat sanatı

  1. mopsy

    Osmanlı Hat Sanatı

    Hat Sanatının Tarihi Seyri Hat sanatı, Arap harfleri çevresinde oluşmuş güzel yazı sanatıdır. Bu sanat Arap harflerinin 6. yüzyıl ve 10. yüzyıl arasında geçirdiği bir gelişme döneminden sonra ortaya çıkmıştır. Hat, Arapça çizgi demektir.Türkler, Müslüman olduktan ve Arap alfabesini...
Üst Alt