musallat varlik

  1. B

    Musallat varlık (obsesyon) nedir

    Obsesyon Hakkında Notlar M. Halûk AKÇAM Ruhsal Evrim dergisi, sayı 6 – 1985 Eylül/EkimVarlıklar arasında kurulmuş olan sempati alanı, tesirlerin akışını sağlayan bir ortamdır. Bedenli veya bedensiz, her varlık bir diğeri ile bu ortam sayesinde tesir alışverişini sağlar. Varlığın içinde...
Üst Alt