mezhepsiz

 1. B

  Kardavi’nin çağdaş fetvaları

  Sual: Kardavi, Katar TV’deki konuşmalarını kitap halinde neşretmiş. Adına da Fetava-i Muasire [Çağdaş, Asrî Fetvalar] demiş. Bu kitap uygun mudur?CEVAPKesinlikle uygun değildir. Kardavi, (Kimseyi taklid etmiyorum) diyor, yani (Dört mezhepten birine uymam) diyor. Bu, ben mezhepsizim demenin...
 2. B

  Söze mi bakılır , söyleyene mi?

  (Bir sözü söyleyene değil, söylenen o söze bakılır. Söz doğru ise kim söylerse söylesin kabul edilir) sözü doğru mudur?İstisnalar hariç, bu sözü genelde mezhepsizler söylüyor. Allah vardır, Cennet ve Cehennem vardır gibi herkesin bildiği meşhur bilgiler hariç, bir sözün doğru olup olmadığını...
 3. B

  Eshaba Dil Uzatan, Şii ve Rafizi Kızılbaş Humeyninin Sapkınlıkları

  ÂFETULLAH HUMEYNİ Okuyucularımız, yeni çıkan bir Hareket Dergisi ile Yeşil Niksar isimli bir gazete göndermişler.Yeşil Niksar Gazetesinde Avukat Hulusi Bozbeyoğlu'nun yazdığı yazının başlığı şöyle:«Şia ve İran Devriminin Büyük lideri Kutbuzaman Ayetullah Ruhullah Humeyni Hazretleri.»...
 4. C

  Mezhepsizler Âlimler de insandır hata edebilirler diyerek itimadı kaldırmak istiyor

  Mezhepsizler Âlimler de insandır hata edebilirler diyerek alimlere itimadı kaldırmak istiyorlar. Sual: Bir arkadaşım önceleri, (Allah'a inanırım; ama peygamberlere inanmam) diyordu. Daha sonra, (Allah'a inanınca peygamberlerine de inanmak gerekir) dedi ve artık peygamberlere de inanıyor; fakat...
 5. B

  İbni Teymiyye ve mücessime

  Sual: İbni Teymiyye’nin, Allahü teâlâyı bir cisim olarak kabul eden mücessime fırkasından olduğu, kendi kitaplarında yazıyor mu?CEVAP Evet, kendi kitabında, hâşâ Allah’ın Arş’ın üstünde olduğunu ispat etmek için diyor ki:Allah dilerse, bir sivrisineğin sırtına yerleşir de, sivrisinek Onun...
 6. B

  Çirkin iş / İbni Sebecilikte livata

  Sual: Belli bir mezhebi olmayan, bid’at mezhepler dâhil her mezhepten aklına uygun gelenlere uyan biri, İbni Sebecilikte livata, [Pederasty ve Pédérastie de denilen çirkin iş] caizdir diyerek, Ehl-i sünnet olanlara da tavsiye ediyormuş. Bu hüküm, Kitap ve Sünnetle açıkça haram edilmemiş midir...
 7. B

  Mezhepsizlik dinsizliğe giden köprüdür

  Mezhepsizlik dinsizliğe köprüdür , mezhepsizlik kendi aklını Allahü Teala'dan , Efendimizden ve Eshabı Kiram'dan ve Müctehid İmamlardan üstün görmektir.Kend anladığı ile Kur'an'dan mana çıkartmak demek , kendi aklına göre din uydurmak demektir.Mezhepsizlikle ilgili çeşitli sorularSual...
 8. A

  Mezhepler

  mezheplerin isimleri , hak olmayan mezhepler , sünni mezhepler ,mezhepler tablosu , itikadi mezhepler , islam mezhepleri şeması , mezhepler kaç tane , mezhepler alevilikSÜNNETE TÂBİ OLMA VE ONA MUHALiF SÖZLERi TERK ETME HAKKINDA İMAMLARIN SÖYLEDiKLERi 5Burada imamların sözlerinden vakıf...
 9. B

  Piyasadaki sapıkların Ehl-i sünnete aykırı görüşlerinden bazıları

  Ehl-i sünnet itikadı ve diğer doğru bilgiler bilinirse, bunun zıddını savunanların sapık oldukları anlaşılır. Piyasadaki sapıkların Ehl-i sünnete aykırı görüşlerinden bazıları şunlardır:1- Amentü’deki altı esastan birini inkâr etmek, mesela hayır Allah’tan, şer şeytandandır demek veya kaderi...
 10. B

  Mezhepsizler müşrikler için inen âyetleri gösterip Müslümanlara müşrik derler

  Kur'an ve Diz yobazları ve Mezhepsizler de, İbni Sebeciler, münafıklar için inen âyetleri gösterip, Eshab-ı kirama saldırırlar.Müşrikler için inen âyetleri gösterip Müslümanlara müşrik derler.Kur'an-ı kerim Peygamber efendimize inmiştir. Muhatabı odur. (İnananlara de ki, müşriklere de ki...
 11. B

  Mutezile, Cebriyeci ve Ateist'in Ahmaklıkları

  İmam-ı a'zam hazretlerine bir ateist, bir mutezile, bir de cebriyeci üç kimse gelir.Ateist sorar: (Allah varsa, var olan görülür. Varsa ispat et.)Akılcı olan mutezile sorar: (Cehennemde ateş var. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Şeytana ceza vermek mümkün mü?)Cebriyeci de sorar: (Sen ise...
 12. B

  Bölücüleri dışlamak ve lanetlemek

  Reşat Halife’ye elçi [Peygamber] diyen mürted birisi bir Müslümana şunları diyor: (Dünyada bir milyar müslüman var deniyor da; ama siz grupları dışlıyorsunuz. Vehhabilere, rafizilere, haricilere, mutezileye, cebriyeye sapık diyorsunuz, bunları düştünüz mü bu sayıdan? Bahaileri, Kadiyanileri...
 13. B

  EHLİYETİ OLMADAN KUR'AN'dan MÂNÂ ÇIKARTMAYA YELTENEN MOBSY 'nin HEZEYANLARI ve KÜFRÜ

  Sadece Kur'an Kur'an diyerek, istediği ayete inanan işine gelmeyeni inkâr eden , edille-i şeriyye ve diğer dini delilleri yok sayan , Alimlere uymaya gerek yok diyerek İslam Alimlerine , Tasavvuf büyüklerine ve Ehl-i Sünnet alimlerine cahillik isnat eden ve Kur'anı Kerimden ehliyeti olmadan...
 14. B

  Mezhepsiz mevdûdî

  Necip Fazıl'ın kaleminden MEVDÛDÎSapıklık misallerini bir laboratuar katiyetiyle göz önüne serdiğimiz Hamidullah isimli “Baidullah” denilmeyi lâyık mütefekkir taslağından sonra, ondan biraz daha hafif fakat dalalette yine çok ağır Mevdûdî geliyor. “İslâm da İhya Hareketleri” adlı eserinde...
 15. B

  Mezhepsize mezhepsiz demek

  Sual: (Mezhepsiz bir âlime mezhepsiz demek, ona hakaret olacağı için caiz olmaz) deniyor. Günümüzde birçok mezhepsiz âlim var. Mezhepsize mezhepsiz demek, niye caiz olmuyor? Mesela Mason Abduh’un mezhepsiz olduğunu inkâr eden yokken, Abduh’a mezhepsiz dense, dinen caiz olmaz mı? CEVAP Aklı...
 16. B

  Tarihselciler ne yapmak istiyor

  Sual:Tarihsellik nedir, tarihselciler ne yapmak istiyor? CEVAP Dinde reform gibi, tarihselcilik de, Hıristiyan Batı kültürünün problemlerini çözmek için ortaya atılmış bir metot iken, mezhepsizler ve dinsizler Müslümanlıkta da uygulamak istiyorlar. “Hıristiyanlıkta nasıl Luther dinde reform...
 17. B

  Mezhepsiz Seyyit Kutup'un GERÇEK YÜZÜ

  Bu kitapta Seyyid Kutub’un masonlara nasıl maşalık yaptığını, başta Eshâb-ı kirâm olmak üzere ehl-i sünnet büyüklerine nasıl dil uzattığını, Kur’ân-ı kerimi kendi kafasına göre nasıl tefsir ettiğini, İbni Teymiyyeci ve mason Abduhcu mezhepsiz bir sosyalist olduğunu bir lâboratuar kat’iyetiyle...
Üst Alt