mezhep

 1. B

  Kardavi’nin çağdaş fetvaları

  Sual: Kardavi, Katar TV’deki konuşmalarını kitap halinde neşretmiş. Adına da Fetava-i Muasire [Çağdaş, Asrî Fetvalar] demiş. Bu kitap uygun mudur?CEVAPKesinlikle uygun değildir. Kardavi, (Kimseyi taklid etmiyorum) diyor, yani (Dört mezhepten birine uymam) diyor. Bu, ben mezhepsizim demenin...
 2. B

  Söze mi bakılır , söyleyene mi?

  (Bir sözü söyleyene değil, söylenen o söze bakılır. Söz doğru ise kim söylerse söylesin kabul edilir) sözü doğru mudur?İstisnalar hariç, bu sözü genelde mezhepsizler söylüyor. Allah vardır, Cennet ve Cehennem vardır gibi herkesin bildiği meşhur bilgiler hariç, bir sözün doğru olup olmadığını...
 3. B

  Dört mezhepte abdestin farzları

  Sual: Dört mezhebe göre, abdestin ve guslün farzları nelerdir?CEVAPHanefî mezhebinde: 1- Yüzü yıkamak, 2- İki kolu yıkamak [Eller kola dâhildir], 3- Başın en az dörtte birini mesh etmek, 4- İki ayağı yıkamak.Mâlikî mezhebinde: 1- Niyet, 2- Yüzü yıkamak, 3- İki kolu yıkamak, 4- Başın...
 4. C

  Mezhepsizler Âlimler de insandır hata edebilirler diyerek itimadı kaldırmak istiyor

  Mezhepsizler Âlimler de insandır hata edebilirler diyerek alimlere itimadı kaldırmak istiyorlar. Sual: Bir arkadaşım önceleri, (Allah'a inanırım; ama peygamberlere inanmam) diyordu. Daha sonra, (Allah'a inanınca peygamberlerine de inanmak gerekir) dedi ve artık peygamberlere de inanıyor; fakat...
 5. B

  Mezhepsizlik dinsizliğe giden köprüdür

  Mezhepsizlik dinsizliğe köprüdür , mezhepsizlik kendi aklını Allahü Teala'dan , Efendimizden ve Eshabı Kiram'dan ve Müctehid İmamlardan üstün görmektir.Kend anladığı ile Kur'an'dan mana çıkartmak demek , kendi aklına göre din uydurmak demektir.Mezhepsizlikle ilgili çeşitli sorularSual...
 6. B

  İman mahlûk mudur? / Çeşitli dini Suallere cevaplar

  Sual: İman mahlûk mudur, yani sonradan mı yaratılmıştır?CEVAP İslam âlimleri buyuruyor ki: İman, Allahü teâlânın hidayeti olması bakımından mahlûk değildir; fakat kulun tasdik ve ikrar etmesi bakımından mahlûktur. İş sahibi, işi yaratan değil, bu işi yapandır. İnsan, mahlûk olduğu gibi...
 7. C

  Allah’tan başkasından yardım istemek

  Sual: Biz bir insan olarak herkesten yardım istiyoruz. (Allah’tan başkasından, ne türlü olursa olsun, yardım istemek şirktir) diyorlar. Bunun caiz olan ve olmayan kısımları nedir? İstigâse, isti’ane, tevessül, teveccüh, vesile ne demektir? Caiz olanı ne, caiz olmayanı nedir?CEVAP Hepsi...
 8. C

  Caiz olmayan mezhep taklidi

  Sual: Müctehidlerin farklı hükümleri rahmet olduğu için, bir Hanefi’nin, kendi mezhebinde caiz olmadığı halde, Şafii’de caiz diye, midye, istiridye gibi deniz haşaratı yemesi caiz olur mu?CEVAP Hayır, caiz olmaz. Mezhep taklidi, ancak emrolunan bir iş yapılırken, meşakkat, sıkıntı olduğu...
 9. N

  Bâtılı değil, hakkı taklit etmelidir...

  Allahü teâlâ, merhametinin çokluğundan, bütün insanların dünyâda rahat, huzûr içinde yaşamalarını ve öldükten sonra da, nimetler, lezzetler içinde sonsuz kalmalarını istiyor. Bu saâdete kavuşabilmeleri için îmân etmelerini, Müslümân olmalarını, Peygamberi Muhammed aleyhisselâmın ve Onun...
 10. A

  Mezhepler

  mezheplerin isimleri , hak olmayan mezhepler , sünni mezhepler ,mezhepler tablosu , itikadi mezhepler , islam mezhepleri şeması , mezhepler kaç tane , mezhepler alevilikSÜNNETE TÂBİ OLMA VE ONA MUHALiF SÖZLERi TERK ETME HAKKINDA İMAMLARIN SÖYLEDiKLERi 5Burada imamların sözlerinden vakıf...
 11. B

  Dinde reformun öncüleri

  Hıristiyan Batı âlemi, asırlardır yaptıkları “Haçlı Seferleriyle” bir yere varamayacaklarını, İslamiyeti kılınç kuvveti ile yok edemeyeceklerini anlayınca, dini bozmak, aslından uzaklaştırmak için, Kadıyanilik, Vehhabilik… gibi bozuk fırkaları çıkarttılar. Ayrıca Müslümanlar arasına “Dinde...
 12. B

  İmam-ı Muhammed Gazali ( Rahmetullahialeyh )

  İmam-ı Muhammed Gazaliİslam âlimlerinin en büyüklerindendir. İsmi Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmed’dir. Künyesi Ebu Hâmid, lakabı Huccet-ül-İslam ve Zeyneddin’dir. Gazali nisbesiyle meşhurdur. Müctehiddi. İctihadı, Şafii mezhebine uygun oldu.İran’ın Tus şehrinin Gazal kasabasında...
 13. B

  Avamın mezhebi

  Sual: (Avam yani müctehid olmayan kimse, rast geldiği müftüye sorar. Sorduğu müftünün mezhebini bilmek zorunda değildir) diyenler oluyor. Mesela Hanefi bir Müslüman, Şafii olan müftüye, (Üç defa emdiğim kadının kızıyla evlenebilir miyim?) dese, Şafii müftü de, (Evlenebilirsin) dese, Hanefi olan...
 14. B

  Farklı ictihad

  Sual: Bir şey, bir mezhepte bir ibadeti bozarken, diğer mezhepte bozmuyor. Yahut bir şey bir mezhepte helalken diğer mezhepte haram olabiliyor. O şey Allah indinde haramsa, helal diyen mezhebin hükmüyle amel edenlerin durumları ne olur? Yarın ahirette ona niye haram işledin diye sorulmayacak mı...
 15. B

  Oruçta mezhep taklidi

  Sual: Üç sorum var:1- Hanefi’yim, abdest alırken dikkat etmeme rağmen boğazıma su kaçabiliyor. Orucum bozuluyor. Şafii’de bozulmuyormuş. Su kaçınca, Şafii mezhebini taklit etsem orucum bozulmuş olmaz mı?2- Şafii olan, erkek bir arkadaşım var. İdrar yoluna pamuk konunca orucun bozulduğunu...
 16. B

  Piyasadaki sapıkların Ehl-i sünnete aykırı görüşlerinden bazıları

  Ehl-i sünnet itikadı ve diğer doğru bilgiler bilinirse, bunun zıddını savunanların sapık oldukları anlaşılır. Piyasadaki sapıkların Ehl-i sünnete aykırı görüşlerinden bazıları şunlardır:1- Amentü’deki altı esastan birini inkâr etmek, mesela hayır Allah’tan, şer şeytandandır demek veya kaderi...
 17. B

  şeytanın mezhebine tabi olanlar sapkınlar

  Şimdilerde bazı din yobazları ne hadis tanıyor ne alim tanıyor ne kıyas ne icma nede sünnet.Almışlar Kur'anı Kerimi karşılarına kendi akıllarının anladığı kadarı ile ayetlerin meallerini kopyalayıp istediği bir konuya iliştirerek " Allah bunu söylüyor " diyorlar.Oysa söyledikleri allahü...
 18. I

  Mezhepsiz İb-i Teymiyye-Ebül'ulâ el Mevdûdî-1

  Hindistândaki dinde reformculardan, ingiliz câsûsu Ebül’ulâ el Mevdûdî iskoç masonu idi. (İslâmda ihyâ hareketleri) kitâbında, imâm-ı Gazâlîyi reformcu olarak tanıtıyor. Bu yüce imâm için, (Yunan mefkûresini, müslimânların kafalarındaki te’sîrini giderecek şeklde baltaladı. İslâmiyyeti...
 19. B

  Sahabenin mezhebi nedir ?

  Sual: Bazı kimseler, (Peygamber, ne Hanefi, ne de Şafii idi, Sünni de değil idi) diyor. Sünnet ne demektir? CEVAP Demek ki mezhep de, sünnet de, bilinmiyor. Askerlikte, kara, hava ve deniz kuvvetleri vardır. Genel kurmay, karacı, havacı veya denizci değildir diyerek bu kuvvetlerden ayrı sayılır...
 20. B

  Mezhepsize mezhepsiz demek

  Sual: (Mezhepsiz bir âlime mezhepsiz demek, ona hakaret olacağı için caiz olmaz) deniyor. Günümüzde birçok mezhepsiz âlim var. Mezhepsize mezhepsiz demek, niye caiz olmuyor? Mesela Mason Abduh’un mezhepsiz olduğunu inkâr eden yokken, Abduh’a mezhepsiz dense, dinen caiz olmaz mı? CEVAP Aklı...
Üst Alt