mesneviliğin kurucusu

  1. R

    Mevlana ve Mesnevilik

    MEVLANA VE MESNEVİLİK Şems-i Tebrizî’den sonra, aşk ve cezbeye dayanan, musikî, sema’ ve şiir ile yoğrulmuş bir tasavvuf anlayışı sergileyen Mevlânâ, her ne kadar yaşadığı dönem içinde ortaya koymuş olduğu tasavvufî anlayışını ve yaşantısını, bir tarîkat tesisi maksadıyla yapmamışsa da...
Üst Alt