kredi borcu

  1. YukseLL

    Kredi borcunun ertelenmesine dair dilekçe örneği

    YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ... yılında ... yükseköğrenim kurumundan mezun oldum. 5505 sayılı Kanunun birinci maddesiyle eklenen, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında aşağıdaki hükümler yer...
Üst Alt