kızılderilice kelimeler

  1. O

    Kızılderilice ve Türkçe

    Kızılderili lehçelerinde TürkçeTepek , Tepe Yatkı Ev, yatılan yer Dodohişça Dudak T-sün Uzun Yu Su, yu-mak, yıkamak Lı-ık Vatan, ili Tete Dede Tamazkal Hamam, temiz kal Hogan Kerpiç ev, Hopan Kuşa Kuş Missigi Mısır Türe Türe, Töre Hu Hu, Hu hu(Selam) Yanunda Yanında Aş-köz Yemek...
Üst Alt