karsisinda

  1. A

    Gıybet Karşısında Mü'mini Korumak

    Gıybet Karşısında Mü'mini Korumak (M.E.C)Birinci hadis-i şerif, münafıkların yaptıkları gıybetlere karşı mü'minlerin takınması gereken durumla ilgili; hadis-i şerifin metnini okuyorum:418/2 (Men hamâ mü'minen min münâfikın yağtâbü bihî beasallàhu meleken yahmî lahmehû yevmel-kıyâmeti min...
Üst Alt