kadin haklari

  1. K

    islamda kadın hakları

    İslâm Dîni, kadın hakları üzerinde titizlikle durmuş ve kadını, hiçbir nizâm ve sistemin veremediği müstesnâ bir makâma sâhip kılmıştır. Nitekim Cenâb-ı Hakk Kur’ân-ı Kerîm’inde:"Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır."...
  2. G

    kadın hakları...mı????sakın!!!!

    Afganistan’da internetten kadın hakları ile ilgili rapor indirip dağıtan gazetecilik öğrencisi genç, İslamcı mahkeme tarafından ölüme mahkum edildi. The Independent gazetesi serbest bırakılması için kampanya başlattı.Kadınları yok sayan Taliban iktidarı ABD'nin Afganistan'da yaptığı kanlı...
Üst Alt