itikadi mezhepler

  1. A

    Ehli Sünnetin itikadi mezhepleri - Maturudilik ve Eşarilik

    Ansiklopedik bir bilgi olduğu ve sürmekte olan mezhep tartışması ile alakası olmadığı için ayrı olarak buraya aldım.Ehl-i sünnet'in itikad alanındaki iki kolu vardır. Usül farklılığı ve çeşitli terimlere verilen farklı mânâlar bir yana bırakılırsa bu iki kol arasında belirgin bir ayrılık...
Üst Alt