işveren

 1. YukseLL

  Hangi iş ve iş yerleri İş Kanunu hükümlerinden muaftır?

  Hangi işlerde İş Kanunu hükümleri uygulanmaz? İş Kanunu'nun uygulanmadığı istisna işler nelerdir?İşverenler ile işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenleyen İş Kanunu, bazı istisnalar dışında tüm iş yerlerinde uygulanmak zorundadır. Peki hangi işler...
 2. YukseLL

  işveren kıdem tazminatı ödememek için istifa dilekçesi imzalatırsa?

  Gaziantep'te işverenin kıdem tazminatı ödememek için işe aldığı personele imzalattığı istifa dilekçesi, yerel mahkemece kabul edilmedi.Gaziantep'te işverenin işe aldığı personele imzalattığı istifa dilekçesi mahkemece geçersiz sayıldı ve işçiye kıdem ile ihbar tazminatı ödenmesine hükmedildi...
 3. YukseLL

  Patron'a haklı fesih hakkı tanıyan sağlık sebepleri nelerdir?

  İşverene derhal haklı iş feshi hakkı tanıyan sağlık sebepleri nelerdir?İş Kanunu, işverene haklı sebeplerle derhal fesih hakkı tanımış ve bu sebepleri de açıkça belirtmiştir. Kimi sağlık sebepleri ve bunlardan doğan haller de işverene derhal feshi hakkı tanır. Bu durumda işverene bildirim...
 4. YukseLL

  Patron maaşına haciz konulan işçiyi işten atabilir mi?

  İşveren maaşına haciz konulan işçiyi işten çıkarabilir mi? Maaşına haciz gelen çalışanı işverenin işten çıkarma hakkı var mıdır?İŞVEREN MAAŞINA HACİZ KONULAN İŞÇİYİ İŞTEN ÇIKARABİLİR Mİ?Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas Numarası: 2008/3737 Karar Numarası: 2008/27673 ve 20.10.2008 tarihli...
 5. YukseLL

  işçiler aynı tarihte izin isterse patron ne yapar?

  Bir iş yerinde birden fazla işçi aynı tarihte yıllık izne çıkmak ister ve bu işveren için mümkün görünmezse, kimin izne çıkacağına işveren nasıl karar verir?YILLIK İZİN İSTEKLERİ AYNI TARİHE RASTLARSA İŞVEREN NE YAPMALI?Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği, İzin İsteği ve Verilmesi başlığı...
 6. YukseLL

  İşçi, yıllık izinde başka bir işte çalışabilir mi?

  İşçi, yıllık izindeyken başka bir işte çalışırsa ne olur? Yıllık izne çıkan bir işçi başka bir işte geçici olarak çalışabilir mi? İşçiler yıllık izindeyken başka bir işte ücret karşılığı çalışabilir mi?YILLIK İZİNDEKİ İŞÇİ BAŞKA BİR İŞTE ÇALIŞABİLİR Mİ?İş Kanunu'nun 58. maddesi, izinde...
 7. YukseLL

  Ücreti ödenmeyen işçi faiz isteyebilir mi?

  Maaşını yatırılması gereken zamanda alamayan çalışan, kayıp günleri için zarara uğramamak adına faiz talep edebilirler mi? Ücreti vaktinde yatırılmayan işçi geçen günler için ne kadar faiz isteyebilir?ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİ NE KADAR FAİZ İSTEYEBİLİR? Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata...
 8. YukseLL

  Çalışmaktan kaçınma hakkı nedir, nasıl kullanılır?

  iş yerinde herhangi bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu iddia eden işçi çalışmaktan kaçınabilir mi? İşçilerin çalışmaktan kaçınma hakları var mı? Çalışmaktan kaçınma hakkı hangi durumlarda geçerlidir?ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI NASIL KULLANILIR? İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışmaktan...
 9. YukseLL

  İşveren işçisine iş tanımı dışında bir iş yaptırabilir mi?

  İşveren, çalışana iş tanımı dışında bir iş yaptırabilir mi? Çalışma şartları değişen işçinin hakları neler? İşveren iş yerindeki çalışma şartlarında 'esaslı' değişiklikler yapabilir mi?İşçi ile işveren arasındaki önemli uyuşmazlıklardan birisini de çalışanların istemedikleri birimlere...
 10. YukseLL

  İşveren işçiye ücret kesme cezası verebilir mi?

  İşverenin yanında çalışanlara performans düşüklüğünü gerekçe göstererek ücret kesme cezası vermesi mümkün müdür? Çalışanların ücretlerinde hangi durumlarda ceza amaçlı kesinti yapılabilir? işveren performans düşüklüğü sebebiyle işçinin maaşından kesinti yapabilir mi?İŞVEREN ÜCRET KESME CEZASI...
 11. YukseLL

  işe iade davasını kazanan işçi işe başlamazsa ne olur?

  Kendi kusurları olmadan işten çıkarılan çalışanların işe iade davası açma hakkı vardır. Bu davayı kazanan çalışanların işe başlamaları için gereken minimum bir süre bulunmaktadır. Bu süre içerisinde başvuru yapmayanların işe iade hakları kaybolur.Peki İşe iade hakkı kazanan çalışan kaç gün...
 12. YukseLL

  İşveren çalışanını terfi ettirmek zorunda mıdır?

  Bir iş yerinde uzun süre çalışan ve ya işinde başarılı olduğunu düşünen her personel terfi almak ister. İşveren çalışanlarını terfi ettirmek zorunda mıdır? Terfi ettirilmeyen çalışanların ne gibi hakları vardır? terfi hangi durumlarda mecburidir? İşveren tefi ettirmediği için istifa eden...
 13. YukseLL

  İşçi ücretsiz izne çıkmayı kabul etmezse ne olur?

  İş Kanunu hem işçi hem de işverene ücretsiz izin hakkı vermiştir. Çalışanlar her istedikleri zaman bu izni kullanamayacakları gibi işverenin de çalışanlarını her istediğinde ücretsiz izne ayırma hakkı yoktur. Yasada ücretsiz izin hakkı verilen durumlar dışında bu hak karşılıklı anlaşma üzerine...
 14. YukseLL

  İşçinin mazeret izni varmı? varsa kaç gün?

  Özel sektör çalışan işçiler, geçerli bir mazeret gösterdikleri takdirde mazeret izni kullanabilir mi? Çalışan işçiler hangi durumlarda kaç gün mazeret izni kullanabilir?İşçinin mazeret izni var mı?İşçinin evlenmesi, evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü...
 15. YukseLL

  Whatsapp yazışmaları nedeniyle işçi işten atılırmı?

  Çalışanlar Whatsapp yazışmaları işten çıkarılma nedeni olabilir mi? Whatsapp üzerinden yazışan ve çalıştığı iş yeri hakkında olumsuz sözler sarf eden kişiyi işveren işten çıkardı. İşten atılan işçiye ayrıca kıdem ve ihbar tazminatları da verilmedi. Bunun üzerine çalışan dava açtı Yargıtay ise...
 16. YukseLL

  İş yerinde artan yemekleri yerseniz tazminatsız işten atılabilirsiniz

  İş yerinde artan yemekleri yiyen çalışan tazminatsız işten kovuldu!Çalışanların iş yerlerindeki tüm davranışları, iş sözleşmelerinin feshedilebilmesine sebep oluyor. Bunlar arasında akla en son gelecek şeyler de var. Çalıştığı otelde artık yemekleri yiyen bir çalışan, bu sebeple tazminatsız...
 17. YukseLL

  Patron hafta tatilini istediği gün kullandırabilir mi?

  Hafta tatili çalışanlara İş Kanunu ile verilmiş bir hak. İşveren, çalışanlarını her hafta en az bire defa kesintisiz olarak 24 saat dinlendirmek zorunda. Peki hafta tatili hangi gün olmalı, işveren hafta sonu harici bir günde de hafta tatili kullandırabilir mi?HAFTA TATİLİ HAFTA SONU MU...
 18. YukseLL

  İşçiler bir yılda en fazla kaç saat fazla mesai yapabilir?

  Çalışanlar 1 senede en fazla kaç saat fazla mesai yapabilir?İş Kanunu’nda fazla çalışma olarak tanımlanıyor ve haftalık 45 saati geçen çalışmalar için kullanılıyor. İşverenin bu süreyi geçen her bir saat için çalışanlarına zamlı ücret ödemesi yapması gerekiyor. İşverene yanındaki işçilere...
 19. YukseLL

  Patron yaşlanan personeli işten çıkarabilir mi?

  İşveren yaşı ilerleyen herhangi bir çalışanını işten çıkarabilir mi? Çalışanlar belli bir yaşa geldiklerinde işveren tarafından yaş gerekçesi öne sürülerek iş sözleşmelerinin feshedilip feshedilemeyeceğini merak ediyor.İşveren belli bir yaşa gelen çalışanını işten çıkarabilir mi, işverenin...
 20. YukseLL

  Patronu aleyhine sosyal medya paylaşımı yapan işten kovulurmu?

  İşveren aleyhine sosyal medya paylaşımları yapan işçi tazminatsız işten kovulabilir!Yargıtay , İşçinin sosyal medyada işverenin ürünlerinin boykot edilmesi yönünde paylaşımlarda bulunması haklı feshi sebebi olarak görüldü.Yargıtay verdiği kararda, kendi çalıştığı iş yeri için sosyal medya...
Üst Alt