iskambil fali

  1. dogangunes

    İskambil Falı

    İskambil kağıtlarıyla fal bakmak yüzyıllardan beri rağbet gören bir usuldür. Ve nesilden nesile devredilen bir çok tarzları vardır.Kartomani adını taşıyan iskambil falında, fala tek başına bakmak uğursuzluk sayılır. Süje, yani falına bakılacak kimse, diğeri de bakıcı, yani geleceği okuyacak...
Üst Alt