işçi sınıfı

  1. SOSYALİST

    Anti-kapitalist olmadan anti-emperyalist olunabilir mi?

    Hayır, çünkü kapitalizmden bağımsız bir emperyalizm olamaz.Emperyalizm bir dış politika değil, kapitalist sistemin en üst ve son gelişmişlik düzeyinin adıdır.Anti-kapitalist mücadeleyi içermeyen bir anti-emperyalizm söylemi, ulusalcılığı savunan burjuva ve küçük-burjuva siyasetlerin göz...
Üst Alt