iş kanunu

 1. YukseLL

  Hangi iş ve iş yerleri İş Kanunu hükümlerinden muaftır?

  Hangi işlerde İş Kanunu hükümleri uygulanmaz? İş Kanunu'nun uygulanmadığı istisna işler nelerdir?İşverenler ile işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenleyen İş Kanunu, bazı istisnalar dışında tüm iş yerlerinde uygulanmak zorundadır. Peki hangi işler...
 2. YukseLL

  Yıllık izin hakkından vazgeçilebilir mi? Kullanılmazsa yıllık izin yanar mı?

  Yıllık izin hakkından vazgeçilebilir mi? Kullanılmazsa yıllık izin yanar mı? Yıllık izin ne zaman paraya çevrilebilir? Çalışan izin düzenini belirleyebilir mi? Kaç gün izin kullanılabilir?Yıllık izin iş yerlerinde bu dönemlerde en önemli gündem konusu haline geliyor. Pek çok iş yerinde...
 3. YukseLL

  Patron maaşına haciz konulan işçiyi işten atabilir mi?

  İşveren maaşına haciz konulan işçiyi işten çıkarabilir mi? Maaşına haciz gelen çalışanı işverenin işten çıkarma hakkı var mıdır?İŞVEREN MAAŞINA HACİZ KONULAN İŞÇİYİ İŞTEN ÇIKARABİLİR Mİ?Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas Numarası: 2008/3737 Karar Numarası: 2008/27673 ve 20.10.2008 tarihli...
 4. YukseLL

  işçiler aynı tarihte izin isterse patron ne yapar?

  Bir iş yerinde birden fazla işçi aynı tarihte yıllık izne çıkmak ister ve bu işveren için mümkün görünmezse, kimin izne çıkacağına işveren nasıl karar verir?YILLIK İZİN İSTEKLERİ AYNI TARİHE RASTLARSA İŞVEREN NE YAPMALI?Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği, İzin İsteği ve Verilmesi başlığı...
 5. YukseLL

  İşçi, yıllık izinde başka bir işte çalışabilir mi?

  İşçi, yıllık izindeyken başka bir işte çalışırsa ne olur? Yıllık izne çıkan bir işçi başka bir işte geçici olarak çalışabilir mi? İşçiler yıllık izindeyken başka bir işte ücret karşılığı çalışabilir mi?YILLIK İZİNDEKİ İŞÇİ BAŞKA BİR İŞTE ÇALIŞABİLİR Mİ?İş Kanunu'nun 58. maddesi, izinde...
 6. YukseLL

  İşveren işçiye ücret kesme cezası verebilir mi?

  İşverenin yanında çalışanlara performans düşüklüğünü gerekçe göstererek ücret kesme cezası vermesi mümkün müdür? Çalışanların ücretlerinde hangi durumlarda ceza amaçlı kesinti yapılabilir? işveren performans düşüklüğü sebebiyle işçinin maaşından kesinti yapabilir mi?İŞVEREN ÜCRET KESME CEZASI...
 7. YukseLL

  işe iade davasını kazanan işçi işe başlamazsa ne olur?

  Kendi kusurları olmadan işten çıkarılan çalışanların işe iade davası açma hakkı vardır. Bu davayı kazanan çalışanların işe başlamaları için gereken minimum bir süre bulunmaktadır. Bu süre içerisinde başvuru yapmayanların işe iade hakları kaybolur.Peki İşe iade hakkı kazanan çalışan kaç gün...
 8. YukseLL

  Ücretsiz ve mazeret izin dilekçe örnekleri

  çalışanlar en az bir yıl çalıştıkları takdirde izin hakkına sahip olurlar.İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süreleri a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden, b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden, c) On beş yıl (dahil) ve daha fazla...
 9. YukseLL

  Sağlık Raporu 6 haftayı aşarsa işten atılabilirsiniz

  Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu, milyonlarca işçiyi ilgilendiren önemli bir karar aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Genel Kurul, sağlık gerekçesiyle uzun süre rapor kullanarak işe gelemeyen işçiden işten atılmadan önce savunma alınmayacak.Genel Kurul, işçinin sağlık...
 10. YukseLL

  Patron hafta tatilini istediği gün kullandırabilir mi?

  Hafta tatili çalışanlara İş Kanunu ile verilmiş bir hak. İşveren, çalışanlarını her hafta en az bire defa kesintisiz olarak 24 saat dinlendirmek zorunda. Peki hafta tatili hangi gün olmalı, işveren hafta sonu harici bir günde de hafta tatili kullandırabilir mi?HAFTA TATİLİ HAFTA SONU MU...
 11. YukseLL

  İşçiler bir yılda en fazla kaç saat fazla mesai yapabilir?

  Çalışanlar 1 senede en fazla kaç saat fazla mesai yapabilir?İş Kanunu’nda fazla çalışma olarak tanımlanıyor ve haftalık 45 saati geçen çalışmalar için kullanılıyor. İşverenin bu süreyi geçen her bir saat için çalışanlarına zamlı ücret ödemesi yapması gerekiyor. İşverene yanındaki işçilere...
 12. YukseLL

  Patron yaşlanan personeli işten çıkarabilir mi?

  İşveren yaşı ilerleyen herhangi bir çalışanını işten çıkarabilir mi? Çalışanlar belli bir yaşa geldiklerinde işveren tarafından yaş gerekçesi öne sürülerek iş sözleşmelerinin feshedilip feshedilemeyeceğini merak ediyor.İşveren belli bir yaşa gelen çalışanını işten çıkarabilir mi, işverenin...
 13. YukseLL

  İş yerim satıldı haklarım ne olacak?

  İş yerinin başkasına satılması durumunda çalışanların hakları nasıl etkilenir? Çalışanlar, iş yerlerinin kısmen ya da tamamen satılması durumunda kendi haklarının ne olacağını merak ediyorYeni patron ile çalışmak istemesem iş sözleşmemi feshetme hakkım varmı? İş yerinin satılma ve devredilme...
 14. YukseLL

  Maaşı elden ödemenin cezası varmı?

  Patronun maaşı bankaya yatırmak yerine tamamı ya da bir kısmını çalışanına elden vermesi suç mu?İş Kanunu’na göre çalışanların ücretlerinin tamamının bankaya yatırılması gerekiyor. Hiçbir şartta elden maaş ödemesi yapılamıyor. Maaşın elden verilmesi eksik beyan edildiği anlamına geldiği için...
 15. YukseLL

  Aynı işe farklı ücret verilirmi?

  Kadın erkek farkı gözeterek veya çeşitli nedenlerden dolayı Aynı işe farklı ücretlendirme yapılabilir mi?İşveren kadın çalışanına erkeklerle aynı işi yapıyor olmalarına rağmen daha az ücret ödeyebilir mi? İş Kanununa göre çalışanın dini, cinsiyeti ya da sözleşme türüne göre farklı...
 16. YukseLL

  Ölen çalışanın kıdem tazminatını ailesi alabilir mi?

  Çalışan kişi hayatını kaybettiği takdirde hak ettiği kıdem tazminatı ne olur? İşte çeşitli sebeplerden dolayı hayatını kaybeden çalışanların kıdem tazminatlarının durumu ine olur le ilgili detaylar…Hayatını kaybeden çalışanın kıdem tazminatını ailesi alabilir mi? Çalışan hayatını kaybederse bu...
 17. YukseLL

  Patron çalışanlarına zam yapmaya mecburmu?

  İşverenin çalışanlarına zam yapma mecburiyeti var mıdır? Çalışanlar, işverenin ücretlerine zam yapması gereken bir zaman aralığı olup olmadığını merak ederken, zam alamama durumunda ne gibi hakları olduğunu da öğrenmek istiyor.İşveren çalışanlarına zam yapmak zorunda mıdır, zam alamayan işçi...
 18. YukseLL

  Kıdem tazminatı ile ilgili sorular ve cevapları

  Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken koşullar nelerdir? 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Buna göre; Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması ve iş sözleşmesinin; 1- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak...
 19. dogangunes

  İşçi Özlük Dosyası'nda Bulunması Gereken Belgeler

  4857 sayılı İş Kanunu'nun İşçi Özlük Dosyası ile ilgili metni aşağıya alınmıştır: "İşçi özlük dosyası MADDE 75. - İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda...
Üst Alt