iş hukuku

  1. YukseLL

    Ücretsiz ve mazeret izin dilekçe örnekleri

    çalışanlar en az bir yıl çalıştıkları takdirde izin hakkına sahip olurlar.İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süreleri a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden, b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden, c) On beş yıl (dahil) ve daha fazla...
  2. dogangunes

    Hangi işçiler iş güvencesi kaps***** girmez

    4857 sayılı İş Kanunu’nun iş güvencesine ilişkin koruyucu hükümlerinin bulunduğu 18-21. maddeleri, ülkede bulunan tüm işçileri kapsama almıyor. Buna göre iş güvencesi kaps***** girmeyen işçiler şunlar: * 29 veya daha az sayıda işçinin çalıştığı işyerlerinde çalışanlar...
Üst Alt