insanı ne yaralar

  1. İ

    İnsanı En Çok Ne Yaralar?

    Çoğu zaman, basit olaylardan ortaya çıkan kırılmalar ve verilen tepkiler, o davranışı karşımızdakinden beklemediğimiz içindir.Oysa insanı en çok yaratan da sevdiğidir; işte bu yüzden en çok o öldürür.İnsanı düşmanları değil, en çok sevdiği yaralar. Sizi inciten, yaralayan davranışlar nelerdir?
Üst Alt