imami rabbani

  1. B

    İbadetleri vaktinde yapmayanlar aldanmaktadır

    Bu mektûb, Muhammed Şerife yazılmış olup, ibâdetleri ve iyi işleri vaktinde yapmayıp, yarın yaparım, sonra yaparım diyenlerin aldandıklarını ve Muhammed aleyhisselâmın yoluna, islâmiyete yapışmak lâzım geldiğini bildirmektedir:Ey kıymetli oğlum! Bugün, her istediğini kolayca yapabilecek bir...
  2. B

    Felsefeciler İmam-ı Gazali ve İmam-ı Rabbani Hazretlerine neden düşmanlar?

    Bu sorunun cevabına geçmeden önce, Gazali düşmanlarının bir tahlilini yapmak lazım.Dikkat edilirse bunlar, İslamiyeti kendi kafalarına göre yorumlamak isteyen; kısa akıllarına göre dine ilaveler çıkarmalar yaparak ismi “İslam” olan fakat gençek islamla ilgisi olmayan yeni bir din kurmak...
Üst Alt