idealizm

  1. SOSYALİST

    Madde mi Düşünce mi ?

    Metafiziğin varlıkla ilgili soruları;“Gerçekte var olan nedir?”sorusu metafiziğin yüzyıllardır tartıştığı temel sorunlardan biridir. Bu soruya verilen cevaplar iki akımın doğmasına sebep olmuştur.a-Materyalizm: Gerçekte var olan maddedir. Düşünce ve ruh maddenin ürünüdür. b-İdealizm...
Üst Alt