idari ceza hükümleri

  1. dogangunes

    İdari Ceza Hükümleri

    - İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık:MADDE 98. - (Değişik birinci fıkra: 15/5/2008-5763/8 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan işveren veya işveren vekiline, çalıştırılan her işçi için yüz Yeni Türk Lirası, 85...
Üst Alt