ibrahim paşa

  1. YukseLL

    Ebu Suud Efendi

    A sıl adı Ebu’s-Suud Mehmet bin Muhiddin Mehmet bin Mustafa el-İmadi. 16. asrın en büyük alimlerinden olan Şeyhülislam Ebu‘s-Suud Efendi, Şeyhülislam ya da Şeyh-ül İslam dinsel konularda en yüksek derecede bilgi ve yetkiye sahip olan kimse anl***** gelir. Osmanlı Devleti zamanında şeyhülislam...
Üst Alt