ibn-i heysem kimdir

  1. İ

    İbn-i Heysem Kimdir?

    İbn-i Heysem Ebu Ali el-Hasan bin el-Heysem. Batı dillerinde adı Alhazen olarak geçer. Arap fizikçi matematikçi ve filozof. 965 Basra'da doğdu 1038 ve 1040 arasında Kahire'de öldü.Tahsile Basra'da başladı. Zamanının yüksek din ve fen ilimlerini de burada öğrendi. Tahsilinin bir kısmını...
Üst Alt