günlük dualar

  1. Nil@y

    Hadîs-i Şerifler ışığında Günlük Duâlar

    (Sabah-akşam 7 defa "Allahümme ecirnî minennâr" diyen cehennemden kurtulur.) (Ebu Davud)(Sabah-akşam, 3 defa, "Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdı velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm" okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.) [İ. Mâce](Sabah 3 defa, "Eûzü billahis-semîil alîm-i...
Üst Alt