gıyaseddin cemşid

  1. İ

    Gıyaseddin Cemşid

    Gıyaseddin Cemşid (1380 – 1437)On dördüncü ve 15. yy’da yaşamış, ondalık kesirleri ilk defa kullanan büyük Müslüman Türk matematik ve astronomi alimi. İsmi, Cemşid bin Mes’ud bin Mahmud et-Tabib el Kaşi olup, lâkabı Gıyaseddin’dir. On dördüncü asrın sonlarına doğru Maveraünnehir bölgesinde...
Üst Alt