fikir akımları

  1. dogangunes

    19. Yy ' Da Osmanlı Dağılması üzerine Ortaya Atılan Fikir Akımları

    OSMANLI DÖNEMİNDE DÜŞÜNCE AKIMLARI 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin çöküş dönemine girmesi çeşitli düşüncelerin ortaya çıkma¬sına neden olmuştur. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda daha düzenli ve programlı bir ıslahat hareketine giriş¬miştir. Fakat dış baskılar ve ülke içindeki karışıklıklar...
Üst Alt