ezop dili

  1. mopsy

    Ezop Dili

    MerhabaRusların “Ezop Dili” dedikleri bir iletişim biçimi vardır: -“söylemeden söyleme” esasına, yani açıkça dillendirilmeyen öncüllerden vargıya varmaya çalışma esasına dayanır.Açıkça dillendirilmeyen öncüller, -“ben söylemeyeyim ama siz anlayın” anla mina geldiğinden, muğlak, müphem...
Üst Alt