en eski yazılı belge

  1. dogangunes

    Tarihte Yer Alan İlk Yazılı Belgeler

    İlk yazı : Sümerler tarafından çivi yazısı olarak M.Ö.4000'lerde kullanılmıştır.İlk yazılı belge : İ.Ö.3000'lerde sümerler tarafından yazılmıştır. Söz konusu belge, Sümerlerin Uruk şehrinde ekonomi ve yönetimle ilgili resimli yazıyla yazılan binlerce kil tablettir.İlk okul : İ.Ö. 3000...
Üst Alt