ehli sunnet

 1. B

  Selef-i salihin denilen büyük zatların bazı vasıfları

  1- Dinlerini tam öğrenmişlerdi. 2- İlimleriyle amel ederlerdi. 3- İhlâs sahibiydiler. 4- Makam ve mevki sahiplerine yaklaşmazlardı. 5- Özleri, sözlerine uygundu. 6- Zulme sabır gösterirlerdi. 7- Bütün arzuları Allah rızasıydı. 8- Son nefeste imansız gitmekten çok korkarlardı. 9- Hanımlarının...
 2. C

  Mezhepsizler Âlimler de insandır hata edebilirler diyerek itimadı kaldırmak istiyor

  Mezhepsizler Âlimler de insandır hata edebilirler diyerek alimlere itimadı kaldırmak istiyorlar. Sual: Bir arkadaşım önceleri, (Allah'a inanırım; ama peygamberlere inanmam) diyordu. Daha sonra, (Allah'a inanınca peygamberlerine de inanmak gerekir) dedi ve artık peygamberlere de inanıyor; fakat...
 3. B

  Ehl-i sünnet âlimleri birer ışıktır

  Dünya, mayın tarlası gibidir, bu mayınlara çarpmadan karşı tarafa geçmek çok zor bir iştir. Ahiret yolculuğunda, bu mayınların yerlerini bilen, bize rehberlik yapacak bir mübarek zat elimizden tutmazsa, bu meşakkatli, tehlikelerle dolu yolculukta yürüyebilmemiz imkânsızdır. Işık olmazsa, göz...
 4. C

  Gerçek ve sahte âlimler

  Ehli sünnet itikadında olmayan, iyi âlim olamaz. Dört hak mezhepte olmayan ve bu büyüklerden nakletmeyen, yani kendi görüşünü dinin emri gibi bildiren kimseden, iyi âlim olamaz. Bidat ehlini büyük bilen âlim olamaz.Bunlar ana kaidelerdir. Bunlara uymayanların zaten her yazısı, her sözü yanlış...
 5. B

  Bir taşla iki kuş

  Sual: Aşağıdaki ifadeler Ehl-i sünnete aykırı değil mi?Kula bela gelmez Hak yazmadıkça, Allah bela vermez kul azmadıkça.CEVAPEhl-i sünnete uygundur. Birinci mısra mutezileye cevap, ikinci mısra cebriyeye cevaptır. Bir taşla iki kuş vurulmuştur. Özet olarak, iki satırla Ehl-i sünnet itikadı...
 6. A

  Zâhiri ve bâtını toparlamakla berâber, islâmiyetin zâhirine ve hakîkatine yapışmak

  Hak teâlâ, dağınık şeylere olan bağlılıklardan kurtarsın. Mukaddes olan kendisine tâm bağlanmakla şereflendirsin. Bu duâmızı Peygamberlerin efendisi hürmetine kabûl buyursun! Amin.İnsanın zâhirini, parlak olan islâmiyetin zâhiri ile süslemesi ve bâtınını da hep Hak teâlâ ile bulundurması, çok...
 7. A

  Müslümanlığı yaymak birinci vazifelerdendir / Masivayı Unutmak

  Allahü teâlâ, bizim ve sizin islâmın şerefini anlamamızı ve onu korumak için çalışmamızı arttırsın!Öyle oldu ki, kâfirler, müslüman memleketlerinde, yalnız dinsizliklerini, kötülüklerini yapmakla kalmıyorlar; müslümanlığı büsbütün yok etmek istiyorlar. Müslümanların ve müslümanlığın izini...
 8. B

  Hak üzere olan bir taife bulunur

  Sual: Bid'at ehlinin yazdığı bozuk kitaplar gittikçe çoğalıyor. Dinimizi bozmaları mümkün müdür? CEVAP Bir toplum ne kadar bozulursa bozulsun, içinde hak üzere olan bir taife bulunur.Nitekim hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Ümmetimden bir taife, mansur ve muzaffer olmakta kıyamete kadar...
 9. B

  Felsefeciler İmam-ı Gazali ve İmam-ı Rabbani Hazretlerine neden düşmanlar?

  Bu sorunun cevabına geçmeden önce, Gazali düşmanlarının bir tahlilini yapmak lazım.Dikkat edilirse bunlar, İslamiyeti kendi kafalarına göre yorumlamak isteyen; kısa akıllarına göre dine ilaveler çıkarmalar yaparak ismi “İslam” olan fakat gençek islamla ilgisi olmayan yeni bir din kurmak...
 10. B

  Ehli Sünnet Vel Cemaat ne Demek ?

  Sünnet, bilindiği gibi Resulullahın bildirdiği yoldur. Cemaatten kasıt da Eshab-ı kiramdır. Sünnet ve cemaat ehli [Ehl-i sünnet vel cemaat] demek, Resulullahın ve Eshab-ı kiramın gittikleri, itikattaki tek yol demektir. Yani Eshab-ı kiramdan bugüne kadar, tek kurtuluş fırkası Ehl-i sünnet vel...
 11. B

  Ehl-i sünnet olma nimeti

  Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Her an, her yere, feyz gelmektedir. Gelen feyiz, Müslümanlara fayda verir, kâfirlere ise zehir olur. Küfürlerinin artmasına sebep olur. Nimetler aralıksız devam ediyor. Kabiliyetlerine göre alıp istifade edenler olduğu gibi, alıp daha beter duruma düşenler de...
Üst Alt