dünya tarihi özet

  1. dogangunes

    Kronolojik Dünya Tarihi

    M.Ö. 8500-7000, Ortadoğu'da çiftçiliğe geçişM.Ö. 3500-3000 Dicle-Fırat ve Nil vadilerinde uygarlığa geçişM.Ö. 4000-3000, Uygarlığın Sümer'de doğuşuM.Ö. 3000 sabanın icadıyla insanların tarımda hayvan gücünden yararlanmanın yolunu bulmalarıM.Ö. 3000 dolayları, yazılı kayıtların başlayışı...
Üst Alt