dosya sorgulama

  1. dogangunes

    Yargıtay Dosya Sorgulama

    Yargıtay dosya sorgulama ekranı ile Yerel Mahkemelerden temyiz başvurusu sonucu Yargıtay'a intikal etmiş dosyaların kayda girdiği tarihten itibaren ilgili kişilerin dosya safahatı hakkında bilgiye ulaşmaları sağlanır.Yargıtay Dosya Sorgulama Yargıtay Dosya Sorgulama ekranında Mahkeme...
Üst Alt