dilekce ornegi

 1. YukseLL

  Satıştan vazgeçtiğinizi belirten cayma bildirimi dilekçe örneği

  cayma hakkı dilekçesi 2019 , cayma bildirimi e posta , taksitli satış sözleşmesi cayma dilekçesi , kapıdan satış cayma hakkı , cayma hakkı noter ihtarname örneği , internet cayma hakkı kaç günİşte Satıştan vazgeçtiğinizi belirten cayma bildirimi örnek dilekçeCAYMA BİLDİRİMİDİR.Cayma...
 2. YukseLL

  Tamirdeki ürün 20 iş günü içinde gelmezse Hakem Heyeti Dilekçe örneği

  Tamire verdiğiniz ürün 20 iş günü içinde yapılmış olarak size teslim edilmez ise Tüketici Hakem Heyeti'ne vermeniz gereken dilekçe örneğiT.C. ……………………….. KAYMAKAMLIĞI Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’naŞikâyetçi : ………………………… (TC No: ……………………) Adres & İletişim...
 3. YukseLL

  İcra Müdürlüğü'ne İstihkak Başvurusu Dilekçe Örneği

  İcra Müdürlüğü'ne İstihkak Başvurusu için örnek Dilekçe size fikir vermesi açısından yayınlıyoruz.…………………………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NEDOSYA NO: …………………………………….İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNAN : ………………………………… (TC NO: ……………………………..) VEKİLİ...
 4. YukseLL

  Evinde Hasta Bakanların, Devletten Alacağı Para için verilecek Dilekçe örneği

  devlet destekli hasta bakımı , devlet yardımı başvurusu , fakir ailelere devlet yardımı , yatalak hastaya devlet bakici veriyor mu , devlet hasta bakıcı desteğiEvinde Hasta Bakanların, Devletten Alacağı Para için SOSYAL HİZMETLER ve ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE verilecek Dilekçe...
 5. YukseLL

  Elektrik Sayaç Bedeli iadesi hakem heyeti dilekçesi örneği

  elektrik dağıtım bedeli iadesi 2019 , elektrik dağıtım bedeli nasıl geri alınır , elektrik faturası dağıtım bedeli iadesi , elektrik kayıp kaçak bedeli nasıl geri alınır 2019 , elektrik abonelik iptali para iadesi , elektrik dağıtım bedeli itiraz 2019 , elektrik geri ödeme sorgulamaElektrik...
 6. YukseLL

  Manevi tazminat davası dilekçe örnekleri

  haksız fiil nedeniyle manevi tazminat davası dilekçe örneği , haksız şikayet nedeniyle manevi tazminat davası dilekçe örneği , boşanma maddi manevi tazminat davası dilekçe örneği , tazminat dilekçesi örneği , manevi tazminat davası şartları , devlete karşı tazminat davası dilekçe örneği , rücuen...
 7. YukseLL

  sözleşmeli sağlık personeli için becayiş dilekçe örneği

  4924'lüler için örnek becayiş dilekçesi (SAĞLIK BAKANLIĞINA GÖNDERİLMEK ÜZERE) ....DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE Sağlık Bakanlığında, 4924 sayılı kanununa tabi olarak ...devlet hastanesinde, 13.01.2004 tarihinden itibaren ... olarak .. yıldır görev yapmaktayım. ...İli ..ilçesi devlet...
 8. YukseLL

  Vergi dairesi uzlaşma dilekçesi örneği

  VERGİ DAİRESİ UZLAŞMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN : AÇIK ADRESİ : HESAP NUMARASI : EV VEYA İŞ TELEFONU : VEKİLİ : TEBLİĞ EDİLEN İHBARNAMENİN : DÜZENLEME VE TANZİM TARİHİ : CİLT VE SIRA NUMARALARI : İHBARNAME TEBLİĞ TARİHİ : Yukarıda ihbarnamenin tarih ve...
 9. YukseLL

  Satış sözleşmesinin ve tapunun iptali davası dilekçesi

  tapu iptal davası zamanaşımı , tapu iptal davası ne kadar sürer , tapu iptal davası ne kadar sürede sonuçlanır , tapu iptal ve tescil davası makale , tapu iptali ve tescil davası yargıtay kararları , tapu iptal ve tescil davası dilekçe örneği , hile nedeniyle tapu iptali zamanaşımı , tapu iptal...
 10. YukseLL

  Önalım davası dilekçesi örneği

  şufa davası cevap dilekçe örneği , şufa hakkı ihtarname örneği , şufa davası nasıl kazanılır , önalım hakkından feragat dilekçe örneği , şufa hakkı noter bildirimi örneği , şufa davası istinaf dilekçesi , şufa davası harç , şufa davasında bedel tespitiÖnalım davası dilekçesi örneği… HUKUK...
 11. YukseLL

  Olumsuz Sicil işleminin iptali davası dilekçesi örneği

  sicil iptal davası 2019 , tsk sicil iptal davası 2019 , askeri sicil iptal davası dilekçe örneği , sicil iptal davası nereye açılır 2019 , sicil iptal davası emsal karar , sicil notu öğrenme dilekçe örneği , idare mahkemesi sicil iptal davası dilekçe örneği , jandarma sicil iptal davasıOlumsuz...
 12. YukseLL

  Nişanın bozulması nedeniyle maddi,manevi tazminat davası dilekçesi örneği

  haksız fiil nedeniyle manevi tazminat davası dilekçe örneği , tazminat dilekçesi örneği , maddi tazminat dilekçe örneği , boşanma maddi manevi tazminat davası dilekçe örneği , manevi tazminat davası şartlarıNişanın bozulması nedeniyle maddi,manevi tazminat davası dilekçesi örneği...
 13. YukseLL

  Nafakanın indirilmesi davası dilekçesi örneği

  evlilik nedeniyle nafakanın kaldırılması dava dilekçesi , yoksulluk nafakanın kaldırılması dava dilekçesi , tedbir nafakası azaltılması , nafaka iptal davası ne kadar sürer , nafaka cezasının kaldırılması dilekçesi , nafakanın indirilmesi kararının icrası , tedbir nafakasının artırılması dilekçe...
 14. YukseLL

  Nafaka ilamını yerine getirmeme nedeniyle suç duyurusu dilekçesi örneği

  nafaka dilekçe örneği , nafaka alacağı icra takibi örneği , nafaka icra takip talebi dilekçe örneği , nafaka alacağı icra takibi dilekçe örneği , nafaka icra takip talebi örneği , nafaka ödememe cezası zamanaşımı , nafaka yükümlülüğünü ihlalNafaka ilamını yerine getirmeme nedeniyle suç...
 15. YukseLL

  Müşterek evde kalan kişişel eşyaların tespiti istemi dilekçesi örneği

  eşyalarının iadesi davası dilekçe örneği , eşya tespiti bilirkişi raporu , eşya tespiti davasında görevli mahkeme , boşanma davasında kişisel eşyaların talebiMüşterek evde kalan kişişel eşyaların tespiti istemi dilekçesi örneği....... MAHKEMESİNEDAVACI :VEKİLİ :DAVALI :KONU : Delil...
 16. YukseLL

  Muvazaalı satışın iptali davası dilekçesi örneği

  muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tenkis dava dilekçe örneği , muvazaa nedeniyle tapu iptali davası dilekçe örneği , muris muvazaası tapu iptal dilekçe örneği , tapu iptali ve tescil davası dilekçesi , muvazaa nedeniyle tasarrufun iptali davası dilekçe örneği , muvazaalı tapu iptal davası...
 17. YukseLL

  Mirasın reddinin iptali davası dilekçesi örneği

  reddi mirasın iptali süresi , reddi miras davası iptal olur mu , alacaklılara zarar vermek amacıyla mirasın reddi , avukatsız reddi miras dilekçesi , reddi miras bozulurmu , mirasın iptali davası , miras dilekçesi örneği , mirasın reddi geri alınabilir miMirasın reddinin iptali davası...
 18. YukseLL

  Mirasçılıktan çıkarılmanın iptali davası dilekçesi örneği

  mirastan çıkarma dava dilekçesi örneği , evlatlıktan çıkarma şartları , mirastan mahrum bırakma dilekçesi , mirastan çıkarma sebepleri tmk , koruyucu mirasçılıktan çıkarma , mirastan ıskat dilekçesi , mirastan çıkarma ve yoksunluk farkı , evlatlıktan red dilekçesi örneğiMirasçılıktan...
 19. YukseLL

  Miras sözleşmesinin iptali davası dilekçesi örneği

  miras taksim sözleşmesinin iptali davası , veraset sözleşmesi , miras taksim sözleşmesi yargıtay kararı , kardese devredilen miras tekrar alınabilir mi , kardeşler arasında mirastan feragat , mirastan feragat sözleşmesinin tapuya tesciliMiras sözleşmesinin iptali davası dilekçesi örneği...
 20. YukseLL

  Miras defterinin tutulması istemi Dilekçe örneği

  terekenin tespiti davası dilekçe örneği , vasi tarafından tutulan defter örneği , örnek vasi defteri , terekenin tespiti davasında neler talep edilir , terekenin tespiti ve mirasın taksimi , tereke tespit davası ne kadar sürer , murisin banka hesaplarının tespiti dilekçesi , vasilikte defter...
Üst Alt