dikey gecis sinavi

  1. S

    Dikey Gecis

    Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, meslek yüksekokulları ve açiköğretim önlisans programlarından mezun olan yetenekli ve başarılı öğrencilerin örgün öğretim ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ve yerleştirilmeleri ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.Kapsam Madde...
Üst Alt