demiryolu inşaatı

  1. dogangunes

    Demiryolu İnşaatı ve İşletmeciliği

    Demiryolu inşaatı ve işletmeciliği programının amacı, demiryolu inşaatında ve demiryollarının işletilmesinde çalışacak ara insangücünü yetiştirmektir.Programda Okutulan Belli Başlı Dersler Demiryolu programında, matematik, teknik mekanik, statik mukavemet, demiryolu bilgisi...
Üst Alt