borçlar kanunu

  1. YukseLL

    Ödeme yapmayan kiracıya kaç gün süre verilir?

    Ödemesini yapmayan kiracıya yasal olarak en az kaç gün süre verilmelidir?Mal sahibinin ödemesini geciktiren kiracının kontratını feshetme hakkı vardır. Ancak bunu yapmadan önce kiracıya belli bir süre tanımalıdır. Yazılı olarak yapılan bildirimden sonra zaman işlemeye başlar. Peki kirasını...
  2. YukseLL

    Borçlar Kanunu Tasarısı yasalaştı

    TBMM Genel Kurulunda, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı kabul edildi. SÖZLEŞMELERDE VE TİCARETTE YENİ KURALLAR Kanuna göre, borç ilişkilerini düzenleyen bireysel sözleşmeler, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulacak. Ismarlanmayan bir şeyi posta...
Üst Alt