belirsiz süreli

  1. dogangunes

    Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Örneği

    Aşağıda isim-unvan ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve aşağıda belirtilen şartlarla "Belirsiz süreli iş sözleşmesi" yapılmıştır. Sözleşmede adı geçen işveren ………………………………………………………………………………………….. ni işçi...
Üst Alt