asker jargonu

  1. mopsy

    Askerlik Jargonu

    İsimler acemi: Askerlik vazifesine yeni başlamış kimse. alaycı: Alaydaki sorumlu en üst rütbeli komutan. albay: İlerlemiş yaşta askere giden veya kendisini üst rütbeli komutan zanneden asker. alçak sürünme: Yere iyice yapışarak ilerleme. alt devre / alt tertip: Diğerlerine göre, askerliğe sonra...
Üst Alt