arsa payi

  1. YukseLL

    Ortak yere ayrılan arsa payının iptali davası dilekçesi örneği

    Ortak yere ayrılan arsa payının iptali davası dilekçesi örneği....... MAHKEMESİNEDAVACI :VEKİLİ :DAVALI :KONU : Ortak Yere Ayrılan Arsa Payının İptali İstemi.AÇIKLAMALAR :1-) Müvekkillim ile davalı, Tapu’da … İlçesi, … Mah. … Ada, … Parsel sayıda kayıtlı, … adresindeki taşınmazın...
Üst Alt