anadolu teknik

  1. dogangunes

    Anadolu Teknik Lisesi

    İlköğretim okulu üzerine dört yıl öğretim süreli okullardır. Bu okullarda öğrencilere; orta öğretim düzeyinde asgarî ortak genel kültür vermek, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırma amacına yönelik...
Üst Alt