anadolu meslek

  1. dogangunes

    Anadolu Meslek Lisesi

    İlköğretim okulu üzerine dört yıl öğretim süreli okullardır. Anadolu meslek liselerinde öğrencilere; orta öğretim düzeyinde asgarî ortak genel kültür vermek, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırma...
Üst Alt