anadilde eğitim

  1. YukseLL

    Anadilde eğitim hakkının tanınması hakkında düşünceleriniz..

    Türkiye'de etnik kimliklere yönelik (Kürt,Laz,Çerkez,Ermeni,....) anadilde eğitim hakkının tanınması konusunda fikriniz nedir?
Üst Alt