ahir zaman

  1. E

    Peygamberimiz (sav)in Gerçekleşen Mucizeleri Neden İnsanlara Anlatılmıyor?

    Sizlere Peygamberimiz (sav)in 1400 yıl önce haber verdiği ve bu yüzyılda gerçekleşen mucizelerinden örnekler vermek istiyorum.Geçmiş kavimlerde de her zaman insanların mucize beklentisi oldu. Fakat şaşırtıcı olan insanların mucize görseler de inanmamakta diretmeleriydiOlanca yeminleriyle...
  2. O

    Yalancı Deccallar

    Yalancı DeccallarEHL-İ SÜNNET Müslümanlarının “Allah’ın Kitabından sonra en sahih (doğru) kitap” olarak vasıflandırdıkları Sahih-i Buharî’de yer alan bir hadîs-i şerifin mealini dikkatlerinize sunmak istiyorum.“Kıyamet, dâvâları bir olan iki büyük topluluk birbiri ile savaşıp aralarında...
Üst Alt