4 halife

  1. İ

    4 halifenin hadislere karşı tavrı

    Ne yazık ki ülkemizin üzerinde bulunduğu topraklara İslam adına ilk giren, kitabımız boyunca eleştirdiğimiz mezheplerin uydurmalarla dolu dini yapısıdır. Günümüze kadar sayısal olarak ülkemizde çoğunluğu temsil eden ve halife olan padişahlarca da kollanan mezhepler, Sunni mezhepler olmuştur...
Üst Alt