30 ağustos nutuk

  1. mopsy

    30 ağustos /nutuk

    ATATÜRK, 30 AĞUSTOSU ANLATIYORBüyük Taarruzun mimarı Atatürk, Büyük Nutkunda 30 Ağustosu şöyle anlattı: ...Efendiler, 26/27 Ağustos günlerinde, yani iki gün içinde, düşmanın Karahisarın güneyinde 50 ve doğusunda 20,30 kilometre uzunluğundaki müstahkem cephelerini düşürdük. Yenilen düşman...
Üst Alt